THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp CQĐT và CLC

Sinh viên xem danh sách đính kèm để biết mình có đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp hay không. Những trường hợp không đủ điều kiện của hệ CQĐT, sinh viên có thể đăng ký học 3 môn chuyên đề tốt nghiệp trong đợt điều chỉnh đăng ký học phần.

Sinh viên hệ CLC có tên trong danh sách là đã đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp.