THÔNG BÁO HỌC VỤ

Đăng ký mở lớp CE119 Thực hành Kiến trúc Máy tính trong học kỳ I năm học 2018-2019

 

Hiện tại do đề cương môn CE119 Thực hành Kiến trúc Máy tính đang có môn học trước là môn IT006 Kiến trúc Máy tính, nên toàn bộ sinh viên đăng ký CE119 sẽ bị hủy nếu chưa học môn IT006.

Hiện tại Khoa đã sửa lại đề cương môn CE119 có môn học trước là PH002 Nhập môn Mạch số. Vì thế bạn nào mong muốn học CE119 ngay trong học kỳ này thì đăng ký qua biểu mẫu bên dưới. Hạn chót là ngày 26/08/2018.

https://goo.gl/forms/le5icfp43dW15VLI2