THÔNG BÁO HỌC VỤ

Phân công giảng viên phản biện KLTN lớp CE505.I21

Sinh viên xem danh sách giảng viên phản biện trong file đính kèm, và liên lạc với giảng viên phản biện đề tài khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch như Khoa đã thông báo.