THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo v/v khảo sát HVCH, SVTN về khóa học đợt 2, năm 2017

Phòng TT-PC-ĐBCL kính gửi đến SV, HV thông báo về việc khảo sát HVCH và SV tốt nghiệp về khóa học đợt 2

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (136_TB_ĐHCNTT, 30_11_2017.PDF)136_TB_ĐHCNTT, 30_11_2017.PDF[ ]182 kB