THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc báo cáo giữa kỳ tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018

Sinh viên lớp CE505.I11 và CE505.I11.MTCL xem thông báo về việc báo cáo giữa kỳ tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2017-2018 trong file đính kèm.