THÔNG BÁO HỌC VỤ

DS SV dự kiến Buộc thôi học và Cảnh cáo học vụ HK2(2016-2017) lớp chất lượng cao

Sinh viên xem danh sách dự kiến xử lý học vụ HK2(2016-2017) lớp chất lượng cao trong file đính kèm ( Lưu ý: file có 2 sheet, 1 sheet Buộc thôi học và 1 sheet Cảnh cáo).

Sinh viên phản hồi về khoa nếu thấy sai sót nào hoặc muốn nộp đơn xin cứu xét (đơn cứu xét nêu rõ lý do chính đáng).

Những sinh viên bị buộc thôi học hoặc cảnh cáo vì nợ học phí đề nghị hoàn thành học phí trước khi nộp đơn cứu xét.

Thời gian để sinh viên nộp đơn xin cứu xét về Khoa KTMT (nộp cho Cô Nữ) tại phòng E6.2  từ ngày 05/10/2017 đến hết ngày 12/10/2017.