THÔNG BÁO HỌC VỤ

Lịch tiếp sinh viên học kỳ 1, 2017-2018

LỊCH TIẾP SINH VIÊN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP
KHOA: KỸ THUẬT MÁY TÍNH
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018
             
  THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 (nếu có)
Tiết 1 Hồ Ngọc Diễm
10h-11h30, E6.6
Lầu Phi Tường
 8h00-11h00, E6.4

Trịnh Lê Huy
10h-11h, E6.6

Trần Ngọc Đức
9h-11h30, E6.4

Hà Lê Hoài Trung
7h30-9h00, E6.8

Trương Văn Cương
 9h00-11h30, E6.6
Hà Lê Hoài Trung
10h00-11h30, E6.8

Nguyễn Thanh Thiện
7g30-11g, E6.4

Ngô Hiếu Trường
 8h00-11h30, E6.6
Phạm Quốc Cường
10h15-11h, E6.6
Phan Đình Duy
8h00-11h00, E6.4

Hồ Ngọc Diễm
10h-11h30, E6.6

Nguyễn Duy Xuân Bách
10h-11h, E6.4
 
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
NGHỈ TRƯA
Tiết 6 Trần Văn Quang
13h00-15h30, E6.4
    Phạm Quốc Cường
15h15-16h, E6.6

Nguyễn Duy Xuân Bách
15h15-16h, E6.4
Chung Quang Khánh
15h - 17h; E6.4

Lâm Đức Khải
14h-16h, E6.2
 
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
             
             
STT HỌ TÊN GIẢNG VIÊN CVHT LỚP LỊCH TIẾP SINH VIÊN EMAIL
1 Trịnh Lê Huy KTMT0001 Thứ 3, 10h-11h, E6.6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Lầu Phi Tường (thay Nguyễn Thanh Sang) KTMT2013 Sáng thứ 3 từ 8h00-11h00, Phòng E6.4
mobile: 0933-034-999
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Hồ Ngọc Diễm MTCL2013 Sáng thứ 2, thứ 6, từ 10h đến 11h30.
Phòng E6.6
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Trần Văn Quang KTMT2014 Chiều thứ 2 từ 13h00-15h30; Phòng E6.4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Trần Ngọc Đức MTCL2014 Sáng thứ 3 từ 9h đến 11h30. Phòng E6.4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Hà Lê Hoài Trung KTMT2015 Sáng thứ 3 từ 7h30 đến 9h00, Phòng E6.8
Sáng thứ 4 từ 10h00 đến 11h30, Phòng E6.8
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Chung Quang Khánh (thay Nguyễn Việt Quốc) MTCL2015.1 Thứ 6: 15h - 17h; E6.4; 0907060401 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nguyễn Duy Xuân Bách MTCL2015.2 Chiều thứ 5: 15h15 đến 16h, Phòng E6.4
Sáng thứ 6: 10h đến 11h, Phòng E6.4
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Thanh Thiện KTMT2016 Sáng thứ 4 từ 7g30 đến 11g. Phòng E6.4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Trương Văn Cương MTCL2016.1 Sáng T3, 9h00-11h30, Phòng E6.6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Ngô Hiếu Trường MTCL2016.2 Sáng thứ 4 từ 8h00 đến 11h30, phòng E6.6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Lâm Đức Khải KTMT2017 Chiều thứ  6: 14h đến 16h, phòng E6.2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Phan Đình Duy MTCL2017.1 Sáng thứ 6 từ 8h00 đến 11h00, phòng E6.4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Phạm Quốc Cường MTCL2017.2 Sáng thứ 5: 10h15 đến 11h, phòng E6.6
Chiều thứ 5: 15h15 đến 16h, phòng E6.6
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.