THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo thời gian bảo vệ và Quyết định thành lập HĐ chấm KLTN HK2_2016-2017

1. Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017: Sáng thứ tư, ngày 05/7/2017.

2. Thứ tự các nhóm bảo vệ và địa điểm bảo vệ sinh viên xem trong file danh sách Hội đồng đính kèm.

3. Mỗi đề tài bảo vệ sẽ diễn ra trong 30 phút trong đó mỗi nhóm có 15 phút trình bày, demo và 15 phút Hội đồng đặt câu hỏi.

4. Sinh viên phải giữ đúng tên đề tài như đã công bố trong danh sách.

5. Sinh viên có mặt trước buổi bảo vệ 30 phút để chuẩn bị.

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ văn phòng khoa để được hướng dẫn giải quyết.