THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp Học kỳ 2 – Năm học 2016-2017

Thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp:

-         Sinh viên nộp KLTN ngày: 19/06/2017.

-         Sinh viên nộp tại Văn phòng khoa Kỹ thuật máy tính (Phòng E6.2):

                    Sáng từ  8h00 đến 11h00

                    Chiều từ 14h00 đến 16h00

Những lưu ý khi sinh viên nộp khóa luận:

-         Sinh viên giữ đúng tên đề tài khóa luận mà khoa đã công bố, báo cáo trình bày theo mẫu đính kèm.

-        Mỗi nhóm đề tài sẽ nộp 03 cuốn báo cáo bìa mềm+ 3 đĩa CD để chuẩn bị bảo vệ trước hội đồng. Đĩa CD ROM hoặc DVD (phải dán vào bìa sau của cuốn khóa luận), nội dung và hình thức bìa của đĩa theo qui định (theo mẫu).