THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo danh sách Hội đồng chấm KLTN HK2_2016-2017

Danh sách Hội đồng sinh viên xem trong file danh sách Hội đồng đính kèm.

Sinh viên các nhóm tự liên hệ với giảng viên phản biện từ ngày 20/06/2017 – 24/06/2017 để phản biện đề tài, các quyển đề tài khóa luận khoa sẽ tự chuyển đến giảng viên phản biện.

Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017 dự kiến: 05/07/2017

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ văn phòng khoa để được hướng dẫn giải quyết.