THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo danh sách sinh viên trễ học phí

Khoa KTMT thống báo danh sách các bạn sinh viên đóng học phí trễ. Các bạn nhanh chóng liên hệ phòng KHTC để hòan thành đóng học phí.

Danh sách đính kèm bên dưói.