THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo lịch học Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa năm 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo lịch học sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa năm 2017, sinh viên đăng nhập vào link sau để đăng ký lịch học:

https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dkshcd

Lưu ý:  sinh viên chọn thời gian phù hợp để đăng ký.

Mọi thắc mắc về lịch học sinh viên liên hệ qua https://forum.uit.edu.vn/threads/65387-Thong-bao-lich-hoc-Tuan-sinh-hoat.