THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo thu hồ sơ xét TN đợt 1 năm 2017 Khoa KTMT

Căn cứ Thông báo Kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 của phòng DTDH: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/ke-hoach-xet-tot-nghiep-dot-1-nam-2017

Khoa KTMT thông báo DS sinh viên đủ điều kiện xét TN trong file đính kèm.

Thời gian khoa nhận hồ sơ xét TN từ ngày 01/03/2017 – 10/03/2017.

Địa điểm nhận hồ sơ: VP Khoa KTMT phòng E6.2, sáng từ 8g00-11g00. chiều từ 13g30-16g00 (từ thứ 2 đến thứ 6)

Quy trình xét TN vui lòng xem tại: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien