THÔNG BÁO HỌC VỤ

V/v Những SV đăng ký khóa luận tốt nghiệp HK2(2016-2017)

Các bạn Sv  đã đăng ký KLTN HK2(2016-2017) trong file đính kèm.

Trong DS này, PDTDH đã kiểm tra điều kiện đăng ký của những Sv đã đăng ký, có 3 SV trong DS không đủ điều kiện làm KLTN. Những SV này nhanh chóng hủy đăng ký học phần KLTN và đăng ký bổ sung 3 môn chuyên đề tốt nghiệp.

Attachments:
Download this file (DSSV_DUKIEN_KLTN.xlsx)DSSV_DUKIEN_KLTN.xlsx[ ]10 kB