THÔNG BÁO HỌC VỤ

Kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt 1, năm 2017

Chào các bạn Sinh viên,

Khoa KTMT gửi kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017