THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 2014, 2015

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên về chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 2014, 2015 và Kế hoạch tổ chức kiểm tra 2 kỹ năng nói-viết trong các file đính kèm.