THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp Khoa KTMT, đợt 1 năm học 2016-2017

Thời gian nộp: Ngày 08-09/02/2017
Địa điểm:  Văn phòng khoa Kỹ thuật máy tính (Phòng E6.2): Sáng từ  8h00 đến 11h00, Chiều từ 14h00 đến 16h00

Sinh viên giữ đúng tên đề tài khóa luận mà khoa đã công bố, báo cáo trình bày theo mẫu đính kèm.

Mỗi nhóm đề tài sẽ nộp 03 cuốn báo cáo bìa mềm+ 3 đĩa CD để chuẩn bị bảo vệ trước hội đồng. Đĩa CD ROM hoặc DVD (phải dán vào bìa sau của cuốn khóa luận), nội dung và hình thức bìa của đĩa theo qui định (theo mẫu).

Thời gian phản biện KLTN: Từ ngày 09 - 15/02/2017 (Danh sách Hội đồng bảo vệ KLTN sẽ công bố sau)

Thời gian chỉnh sửa báo cáo sau phản biện (nếu có): Từ ngày 15 - 20/02/2017 - sinh viên chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến phản biện và nộp lại báo cáo cho khoa (nếu có).

Thời gian bảo vệ: Từ ngày 21/02/2017. Thời gian và địa điểm báo cáocụ thể, danh sách hội đồng sẽ thông báo sau.

 Một số lưu ý đến sinh viên theo yêu cầu của BCN Khoa:
 1. Sinh viên viết thêm một báo cáo tóm tắt 2 trang (theo mẫu phụ lục 4 đính kèm). Nộp quyển luận văn và báo cáo tóm tắt cho giáo viên phản biện và cho hội đồng phản biện.
  2. Sinh viên kiểm tra bài viết luận văn để đáp ứng được tất cả những yêu cầu thêm file phụ lục 5 Checklist ngoài những yêu cầu trong file phụ lục 2 Hình thức trình bày.
  3. Tất cả các bài báo cáo power point cho buổi bảo vệ phải sử dụng chung mẫu trong Phụ lục
 4. Sinh viên đọc kỹ các yêu cầu, và thực hiện đúng theo biểu mẫu đính kèm
Attachments:
Download this file (Bieumau.zip)Bieumau.zip[ ]371 kB