THÔNG BÁO HỌC VỤ

Mở lớp Quản lý dự án CNTT IS208 cho sinh viên MTCL2013,2014

Theo đề nghị của Khoa Kỹ thuật phần mềm, VPĐB mở thêm một lớp Quản lý dự án CNTT IS208 cho sinh viên MTCL2013,2014 của Khoa Kỹ thuật phần mềm. Lớp xin mở vào sáng thứ 3 tiết 123, thực hành học hình thức 2, giảng viên Nguyễn Thị Thanh Trúc. 
Các bạn SV chưa đăng ký được môn này thì vào daa.uit.edu.vn đăng ký nhé