THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo nhận chứng chỉ GDQP lớp KTMT2015

Sinh viên lớp KTMT2015 nhận chứng chỉ giáo dục quốc phòng  liên hệ bạn:  Lê Vũ Tùng Dương. MSSV 15520146, email: 15520146@gm.uit.edu.vn, sdt: 0981687594 để nhận chứng chỉ quốc phòng.

Các bạn có thể gặp bạn Dương tại sảnh C để nhận CCQP vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần  từ 11h30 đến 12h45.

Thời gian nhận chứng chỉ QP từ ngày 22/11/2016 đến hết ngày 16/12/2016.

Sau ngày 16/12/2016 nếu bạn nào không nhận CCQP khoa sẽ chuyển CC về P.DTDH.

Lưu ý: khi đi nhận mang SV mang theo thẻ sinh viên