THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo v/v Tổ chức kiểm tra giữa kỳ tiến độ thực hiện KLTN

Thông báo v/v Tổ chức kiểm tra giữa kỳ tiến độ thực hiện KLTN khoa KTMT

Nhằm kiểm tra tiến độ làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) của sinh viên trong HKI, Ban chủ nhiệm Khoa quyết định thành lập hội đồng kiểm tra khóa luận giữa kỳ I.

Để chuẩn bị cho việc báo cáo giữa kỳ, sinh viên cần chuẩn bị các nội dung sau:

  1. Báo cáo tóm tắt nội dung đề tài đang thực hiện đến thời điểm hiện tại trong 1 đến 2 trang A4, tuyệt đối không được hơn 2 trang A4 (theo mẫu file word). sinh viên làm đúng theo format của mẫu (không chỉnh sửa bất kỳ font, space, kiểu chữ,...)
  2. Chuẩn bị Slide báo cáo (theo mẫu file pptx). sinh viên làm đúng theo format của mẫu (không chỉnh sửa bất kỳ font, space, kiểu chữ,...).
  3.  Sinh viên nộp báo cáo khóa luận giữa kỳ bản in file word về cho Khoa (phòng E6.2) tổng hợp để gửi cho giảng viên phản biện trong hội đồng hạn cuối đến hết ngày 18/11/2016

   Hội đồng kiểm tra gồm có:

-         Ban chủ nhiệm khoa

-         Chủ nhiệm bộ môn

-         Các giảng viên hướng dẫn

  Thời gian báo cáo: Từ 1:30 PM - 4:30 PM, ngày 23/11/2016. (VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TRONG FILE ĐÍNH KÈM)

   Lưu ý: Thời gian mỗi đề tài báo cáo tối đa 7 phút, Thầy Cô hỏi 3 phút. Nếu quá thời gian sẽ yêu cầu ngưng.