THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo V/v bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

Lưu ý đến các sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016:

1. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh để in bằng.

2. Những giấy tờ còn thiếu, nợ tiền , nợ sách phải hoàn thành trước ngày 26/10.

SV nộp ở PĐT. Đây là thời hạn cuối cùng để bổ sung hồ sơ, nộp sau thời gian này sẽ không được xét TN.

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đính kèm.