THÔNG BÁO HỌC VỤ

DSSV Khoa KTMT chưa hoàn thành học phí HK2 2015-2016 (Hết 15/5/2016)

​Sinh viên xem danh sách sinh viên Khoa KTMT chưa hoàn thành học phí HK2, năm học 2015-2016 (tính đến hết 15/5/2016) ở file đính kèm.

Sinh viên hoàn thành học phí trước ngày 31/5/2016 để không ảnh hưởng đến việc thi cuối học kỳ 2, năm học 2015-2016.