THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2018-2019

Sinh viên xem danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp trong file đính kèm.

Thời gian phản biện khóa luận tốt nghiệp: Từ 11/01/2019-16/01/2019.