THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 10 (Tháng 12-2018) Hệ Chính quy đại trà

Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 10 tháng 12/2018 đã công bố  http://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/1076-ke-hoach-xet-tot-nghiep-dot-10-thang-12-nam-2018

Nay P.DTDH chuyển về khoa DS Sv đủ điều kiện tốt nghiệp hệ chính quy đại trà như file đính kèm

Sinh viên lưu ý: Trước khi về khoa nộp hồ sơ xét TN, các bạn điền đầy đủ thông tin tại form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEyfbT4et0wvTvT_Lha6R9h43KPlb8nbfizJVinOTNYvszEw/viewform

Thời gian nộp hồ sơ xét TN về khoa đợt 10 là từ ngày 10/12/2018 – 17/12/2018

Thân mến!