KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Nhận sinh viên thực hiện đề tài đồ án 1,2 Thầy Nguyễn Minh Sơn

Chào các bạn Sinh viên,

Học kỳ 2, năm học 2016-2017, Thầy Nguyễn Minh Sơn nhận một số bạn sinh viên thực hiện đồ án 1,2. Cụ thể các đề tài và hướng nghiên cứu như sau:

1-Nghiên cứu thiết kế bộ khoá vân tay thông minh
Yêu cầu: Lập trình C/C++, thiết kế mạch
SV: 2

2-Nghiên cứu thiết kế IP camera thông minh
Yêu cầu: Lập trình C/C++, thiết kế mạch
SV: 2

3-Nghiên cứu thiết kế thiết bị nhận dạng tài xế ngủ gật khi lái xe
Yêu cầu: Lập trình C/C++, thiết kế mạch
SV: 2

4-Nghiên cứu thiết kế thiết bị hỗ trợ chuẩn đoán trong nha khoa
Yêu cầu: Lập trình C/C++, thiết kế mạch
SV: 2

Thông tin liên hệ: 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , hoặc gặp trực tiếp tại phòng E6.5