KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Lần đầu tiên Việt Nam mang chip sang Nhật Bản triển lãm

(KHPT) Một đoàn công tác về vi mạch của TP.HCM vừa tham gia triển lãm ngành công nghiệp vi mạch và phụ trợ (SEMICON Japan) tại Tokyo (Nhật Bản) để khảo sát về chính sách phát triển và nhu cầu thị trường về công nghiệp vi mạch tại Nhật Bản, từ ngày 14 – 19/12/2015. Hoạt động này nằm trong “Đề án nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách và biện pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp vi mạch TP.HCM”.

Chi tiết bài viết tại link: http://www.khoahocphothong.com.vn/news/detail/42607/lan-dau-tien-viet-nam-mang-chip-sang-nhat-ban-trien-lam.html