HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

DS và TKB lớp Thiết kế số 2 CE403.F21 -HK2(2014-2015)

Lớp CE403.F21 sẽ học vào thứ 6 tiết 6789 phòng C305, bắt đầu học từ 30/01/2015 do thầy Hà Lê Hoài Trung giảng dạy.

DS đính kèm là DS đã đăng ký thành công môn học (SV đăng nhập DAA để kiểm tra)

Sinh viên nào muốn đăng ký bổ sung lớp CE403 như thời khóa biểu trên (Sv đảm bào không bị trùng lịch) nộp đơn lên khoa KTMT đăng ký hạn cuối đến hết 10 giờ 30 sáng thứ 6 ngày 23/01/2015.
Sau thời gian trên khoa KTMT không hỗ trợ giải quyết bất kỳ trường hợp nào.

DS bên dưới là DS không đăng ký được do trùng lịch học nên P.DTDH không cho đăng ký lớp CE403, những bạn này đợi các học kỳ sau để đăng ký học:

 • Sinh viên 10520125 bị trùng TKB
  • Lớp CE403.F21 và lớp IT002.F23 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 08520428 bị trùng TKB
  • Lớp CE221.F21 và lớp CE403.F21 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 1052006 bị trùng TKB
  • Lớp CE403.F21 và lớp IT002.F23 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 09520746 bị trùng TKB
  • Lớp CE221.F21 và lớp CE403.F21 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 10520601 bị trùng TKB
  • Lớp CE221.F21 và lớp CE403.F21 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 10520005 bị trùng TKB
  • Lớp CE403.F21 và lớp PE002.F210 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8 9)
 • Sinh viên 10520217 bị trùng TKB
  • Lớp CE403.F21 và lớp IT001.F21.1 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8 9)
 • Sinh viên 10520007 bị trùng TKB
  • Lớp CE403.F21 và lớp IT002.F23 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 10520387 bị trùng TKB
  • Lớp CE403.F21 và lớp IT002.F23 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 10520380 bị trùng TKB
  • Lớp CE221.F21 và lớp CE403.F21 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 10520230 bị trùng TKB
  • Lớp CE403.F21 và lớp IT007.F28.1 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8 9)
 • Sinh viên 09520526 bị trùng TKB
  • Lớp CE221.F21 và lớp CE403.F21 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 10520421 bị trùng TKB
  • Lớp CE221.F21 và lớp CE403.F21 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 09520526 bị trùng TKB
  • Lớp CE221.F21 và lớp CE403.F21 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7  8)
Attachments:
Download this file (CE403.F21_15-01-26.xlsx)CE403.F21_15-01-26.xlsx[ ]9 kB