HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

Điểm thi giữa học kỳ 1 năm hoc 2014-2015

Điểm thi giữa kỳ môn Kiến trúc máy tính lớp CLC.