Điểm thi giữa học kỳ 1 năm hoc 2014-2015

Điểm thi giữa kỳ môn Kiến trúc máy tính lớp CLC.