HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

ĐIỂM THI CHÍNH QUY

Điểm thi giữa HK1(2013-2014)CE202.E11, CE313.E11

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (CE202.E11.pdf)CE202.E11.pdf[ ]1219 kB
Download this file (CE313.E11.pdf)CE313.E11.pdf[ ]1229 kB

Điểm thực tập doanh nghiệp HK hè(2012-2013)

SV xem điểm tại link: http://www.mediafire.com/?j382ixdk4uc60lt

Điểm thi giữa kỳ HK1(2013-2014): CE302,CE404,IT006.E13&E17

Điểm thi giữa kỳ HK1(2013-2014):

CE302.E11,

CE404.E11,I

iT006.E13&E17

SV xem điểm tại link: http://www.mediafire.com/?iyg6o3jxtrfv3wi

Điểm thi giữa kỳ HK1(2013-2014) các lớp: CE403, IT006E11&E12&E15

Điểm thi giữa kỳ HK1(2013-2014) các lớp:

CE403.E11,

IT006.E11,

IT006.E12,

IT006.E15

SV xem điểm tại link: http://www.mediafire.com/?mvk1xnqdddd8bcz

Điểm thi giữa kỳ HK1(2013-2014) các lớp: CE101,CE103,CE105,CE402.IT006.E14&E16,OSYS1

Điểm thi giữa kỳ HK1(2013-2014) các lớp:

CE101.D11&D12,

CE103.E11&E12,

CE105.E11&E12,

CE402.E11,

IT006.E14&E16,

OSYS1.E11

 

SV xem tại link:

 http://www.mediafire.com/?o05aa9cj61d1ifq