HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

ĐIỂM THI CHÍNH QUY

Điểm thi giữa học kỳ 2(2013-2014) Hệ thống nhúng CE107.E21

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (CE107.E21.pdf)CE107.E21.pdf[ ]1242 kB

Điểm thi giữa học kỳ 2(2013-2014) lớp CE110.E21&E22 - Lập trình hệ thống với Java

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (CE110.E21-E22.pdf)CE110.E21-E22.pdf[ ]2633 kB

Điểm thi giữa học kỳ 2(2013-2014) lớp IT007.E22- Hệ điều hành

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (IT007.E22.pdf)IT007.E22.pdf[ ]2715 kB

Điểm thi giữa học kỳ 2(2013-2014) lớp IT007.E21 - Hệ điều hành

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (IT007. E21.pdf)IT007. E21.pdf[ ]2574 kB

Điểm thi giữa học kỳ 2(2013-2014) lớp IT007.E2 & IT007.E28- Hệ điều hành

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (IT007.E21.pdf)IT007.E21.pdf[ ]2574 kB
Download this file (IT007.E28.pdf)IT007.E28.pdf[ ]2266 kB