HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

ĐIỂM THI CHÍNH QUY

Điểm thi hết học kỳ 2(2013-2014) lớp CE110.E21.1vaCE110.E21.2 -LT hệ thống với Java TH

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (CE110.E21.1vaCE110.E21.2.pdf)CE110.E21.1vaCE110.E21.2.pdf[ ]2058 kB

Điểm thi hết học kỳ 2(2013-2014) lớp CE119 - Thực hành Kiến trúc máy tính

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (CE119.E21.1vaCE119.E22.1.pdf)CE119.E21.1vaCE119.E22.1.pdf[ ]2126 kB

Điểm thi hết học kỳ 2(2013-2014) lớp CE111.E21- Kiến trúc máy tính nâng cao

SV xem điểm trong file đính kèm bao gồm:

Điểm thực hành và điểm lý thuyết cuối kỳ

Attachments:
Download this file (CE111.E21.pdf)CE111.E21.pdf[ ]1938 kB

Điểm thi hết học kỳ 2(2013-2014) lớp CE106.E21, CE106.E22-Thiết kế vi mạch với HDL

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (CE106.E21,E22 thuchanh.pdf)CE106.E21,E22 thuchanh.pdf[ ]3475 kB
Download this file (CE106.E21.pdf)CE106.E21.pdf[ ]1454 kB
Download this file (CE106.E22.pdf)CE106.E22.pdf[ ]1079 kB

Điểm thi hết học kỳ 2(2013-2014) lớp CE114.E21-Lập trình trên thiết bị di động

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (CE114.E21.pdf)CE114.E21.pdf[ ]7645 kB