HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

ĐIỂM THI CHÍNH QUY

CE113.D21, CE 113.D22 Điểm thi giữa kỳ HK2 (2012-2013)

Điểm thi giữa học kỳ 2(2012- 2013) 2 lớp CE113.D21 và CE 113.D22 - Điều khiển tự động - Cô Hồ Thị Kim Hoàng

Attachments:
Download this file (CE113.D21.pdf)CE113.D21.pdf[ ]1807 kB
Download this file (CE113.D22.pdf)CE113.D22.pdf[ ]1735 kB

CE107.D22 Điểm thi giữa học kỳ 2(2012-2013)

Điểm thi giữa học kỳ 2 (2012-2013): CE107.D22 - Hệ thống nhúng - Thầy Lê Hoài Nghĩa

Attachments:
Download this file (CE107.D22.pdf)CE107.D22.pdf[ ]1275 kB

CE106.D21 Điểm thi giữa học kỳ 2(2012-2013)

Điểm thi giữa học kỳ 2(2012-2013): CE106.D21 Thiết kế vi mạch với HDL - Thầy Nguyễn Đặng Nhân

Attachments:
Download this file (CE106.D21.pdf)CE106.D21.pdf[ ]1837 kB