HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

ĐIỂM THI CHÍNH QUY

Điểm Thực tập doanh nghiệp HK1(2015-2016)

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (CE501.G11.pdf)CE501.G11.pdf[ ]1187 kB

Điểm Thực tập doanh nghiệp CE502.F21 Học kỳ 2(2014-2015)

Các bạn SV xem điểm trong file đính kèm

Điểm thi học kỳ 1 các môn Thầy Khánh dạy

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 các môn do Thầy Khánh dạy.

Attachments:
Download this file (Diem thi HK1_2014-2015.rar)Diem thi HK1_2014-2015.rar[ ]9418 kB

Điểm thi học kỳ 1(2014-2015)

Sinh viên xem điểm thi HK1 năm học 2014-2015 tại đây:

https://www.dropbox.com/sh/rgqbu0m9cqadwxe/AABX3Pj_9wa7BoxVlOL0kQMda?dl=0

Lưu ý: Điểm sẽ được cập nhật thường xuyên cho đến khi có tất cả các môn, sinh viên chú ý theo dõi (bao gồm cả điểm thi cuối học kỳ 1(2014-2015))

Tổng hợp điểm thi học kỳ hè(2013-2014)

Sinh viên xem điểm thi giữa học kỳ hè  năm học 2013-2014 tại đây:

https://www.dropbox.com/sh/u8phczww1mtv4ay/AAAy9QkkSwctAGR-lywRPZYqa?dl=0

Lưu ý: Điểm sẽ được cập nhật thường xuyên cho đến khi có tất cả các môn, sinh viên chú ý theo dõi.