EMBEDDED SYSTEM & ROBOTICS

HARDWARE - IC DESIGN

DSP & APPLICATIONS

HCI

Fresher Training Program - CSC - July 2015
Fresher Training Program - CSC - July 2015
CSC are opening new job positions on Application Integration space, and looking for talents to fill the positions through the training program. The program is the first ever one at CSC Viet Nam for first ever 12 participants.

Candiates of the program should meet the following requirements:

- New

 
   
AMO2015-UIT − CLOSING AND AWARD CEREMONY
AMO2015-UIT − CLOSING AND AWARD CEREMONY
On the morning of May 16, 2015, the closing of the first stage of the 10th Annual International Microelectronics Olympiad of Armenia (abbreviated to AMO2015-UIT) was held by Faculty of Computer Engineering – University of Information Technology (UIT), Vietnam National University Ho Chi Minh
 
   
Everything You Need to Know About Smart Home Networking
Everything You Need to Know About Smart Home Networking

Learn the difference between Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee and Z-Wave

Right now, as you kick back on your couch and daydream about your next smart home upgrade, you may not realize it, but you’re awash in data. From Wi-Fi-enabled thermostats to Bluetooth-accessible door locks to Z-Wave-connected

DS SV đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 (nộp hồ sơ đến hết ngày 23/3/2018)

Căn cứ kế hoạch xét TN đã được thông báo tại link: http://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/891-ke-hoach-xet-tot-nghiep-dot-2-nam-2018

P.DTDH gửi Khoa thông báo các bạn đủ điều kiện xét TN trong file đính kèm.

Sinh viên lưu ý. Trước khi nộp hồ sơ xét TN về Khoa vui lòng nhập đầy đủ các thông tin tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEyfbT4et0wvTvT_Lha6R9h43KPlb8nbfizJVinOTNYvszEw/viewform?usp=sf_link

  1. HỒ SƠ GỒM

-         Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu);

-         Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT;

-         Bản sao giấy khai sinh;

-         Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ giáo dục quốc phòng;

-         Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ Anh văn (nếu có);

-   Biên lai đóng lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp (sinh viên xem thông báo về lệ phí của P. Kế hoạch Tài chính).

  1. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

-         Khoa KTMT sẽ nhận hồ sơ xét TN từ 15/3/2018 – 23/3/2018

-         Tại Văn phòng Khoa KTMT phòng  E6.2

+ Sáng từ: 8g00 -11g00

+ Chiều từ 13g30 – 16g00

Thân chào.