EMBEDDED SYSTEM & ROBOTICS

HARDWARE - IC DESIGN

DSP & APPLICATIONS

HCI

Fresher Training Program - CSC - July 2015
Fresher Training Program - CSC - July 2015
CSC are opening new job positions on Application Integration space, and looking for talents to fill the positions through the training program. The program is the first ever one at CSC Viet Nam for first ever 12 participants.

Candiates of the program should meet the following requirements:

- New

 
   
AMO2015-UIT − CLOSING AND AWARD CEREMONY
AMO2015-UIT − CLOSING AND AWARD CEREMONY
On the morning of May 16, 2015, the closing of the first stage of the 10th Annual International Microelectronics Olympiad of Armenia (abbreviated to AMO2015-UIT) was held by Faculty of Computer Engineering – University of Information Technology (UIT), Vietnam National University Ho Chi Minh
 
   
Everything You Need to Know About Smart Home Networking
Everything You Need to Know About Smart Home Networking

Learn the difference between Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee and Z-Wave

Right now, as you kick back on your couch and daydream about your next smart home upgrade, you may not realize it, but you’re awash in data. From Wi-Fi-enabled thermostats to Bluetooth-accessible door locks to Z-Wave-connected

DS SV dự kiến Buộc thôi học và Cảnh cáo học vụ HK2(2016-2017) lớp chính quy đại trà

Sinh viên xem danh sách dự kiến xử lý học vụ HK2(2016-2017) lớp chính quy đại trà trong file đính kèm ( Lưu ý: file có 2 sheet, 1 sheet Buộc thôi học và 1 sheet Cảnh cáo).

Sinh viên nếu thấy sai sót nào hoặc muốn nộp đơn xin gia hạn học tập(nếu bị BTH vì quá hạn đào tạo nhưng đã hoàn thành gần hết chương trình đào tạo) hoặc muốn nộp đơn xin cứu xét(đơn cứu xét nêu rõ lý do chính đáng).

Những SV bị BTH hoặc CC vì nợ Học phí đề nghị hoàn thành học phí trước khi nộp đơn cứu xét.

Thời gian để SV nộp đơn xin gia hạn/đơn cứu xét về Khoa KTMT tại phòng E6.2  từ ngày 05/10/2017 đến hết ngày 12/10/2017.

Attachments:
Download this file (XLHV_HK22016-2017_KTMT(03-10).xlsx)XLHV_HK22016-2017_KTMT(03-10).xlsx[ ]27 kB