Fresher Training Program - CSC - July 2015
Fresher Training Program - CSC - July 2015
CSC are opening new job positions on Application Integration space, and looking for talents to fill the positions through the training program. The program is the first ever one at CSC Viet Nam for first ever 12 participants.

Candiates of the program should meet the following requirements:

- New

 
   
AMO2015-UIT − CLOSING AND AWARD CEREMONY
AMO2015-UIT − CLOSING AND AWARD CEREMONY
On the morning of May 16, 2015, the closing of the first stage of the 10th Annual International Microelectronics Olympiad of Armenia (abbreviated to AMO2015-UIT) was held by Faculty of Computer Engineering – University of Information Technology (UIT), Vietnam National University Ho Chi Minh

Đăng ký tham quan Trung tâm công nghệ cao Đồng An

Các bạn sinh viên thân mến,
 
Dựa vào kết quả khảo sát, Khoa KTMT sẽ tổ chức cho các bạn sinh viên tham quan vào sáng thứ 6 ngày 06/07/2018 với lịch trình như sau:
 
 
 
 
 
 
#----------------------------------------------------------------------------------------
Các bạn tham gia khảo sát này để Khoa KTMT tổ chức đưa các bạn tham quan Trung tâm công nghệ cao Đồng An.
Hạn chót khảo sát là 12 trưa ngày 29/06/2018. 
 
 
 
Thân ái,
Trần Đại Dương.