HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

[Seminar] Giao lưu gặp gỡ với JAIST - Viện Khoa học và Công nghệ Nhật Bản

Seminar với sinh viên, giáo viên.

Nội dung:  giao lưu sinh viên, chia sẻ về Globalization, Global leadership
Khách mời sẽ giới thiệu Diversity Studies, ý nghĩa và sự cần thiết cho sinh viên trong bối cảnh Globalization, về tinh thần Global Leadership...

Thời gian: 13g15 - 15g00 ngày 30/11/2018

Địa điểm: phòng A116, trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM.

http://bit.ly/GiaoLuuVoiJAIST

Trang phục: Lịch sự

giaoluuvsnhatban2x

LƯU Ý: Với việc submit form đăng ký, bạn đồng ý sẽ tham gia chương trình. Nếu đã đăng ký mà bận việc không thể tham gia, vui lòng phản hồi lại cho Khoa Kỹ thuật Máy tính, thầy Trần Hoàng Lộc ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Với những trường hợp đã đăng và không tham gia không có phản hồi trước sẽ bị xử lý bằng điểm rèn luyện.