HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

BIỂU MẪU

Quy trình- Biểu mẫu thực tập doanh nghiệp Khoa KTMT

 

Theo Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường ĐH CNTT 

- Thực tập doanh nghiệp là học phần bắt buộc và tiên quyết trước khi SV bảo vệ KLTN.

- Thời gian thực tập tối thiểu là 8 tuần.

- Việc chấm thực tập tương tự như chấm Khóa luận tốt nghiệp (tức là SV phải báo cáo thực tập trước hội đồng, số lượng của hội đồng là 3 thành viên).

- Điểm thực tập được tính như sau: 40% điểm quá trình do GVHD thực tập tại khoa cho điểm  + 60% điểm do hội đồng đánh giá

Vì vậy:

-  SV nghiêm túc trong việc thực tập cũng như thời gian thực tập tại doanh nghiệp.

- Báo cáo thực tập phải trình bày trước hội đồng để hội đồng  đánh giá, chấm điểm.

- Kể từ năm học 2015-2016, Khoa KTMT sẽ mở Thực tập doanh nghiệp vào 2 đợt, cụ thể là vào: học kỳ 1, học kỳ 2.

- Sinh viên đăng ký thực tập doanh nghiệp theo thời gian quy định về đăng ký học phần của P. ĐTĐH.

- Sau khi đã đăng ký môn học này, sinh viên tự tìm nơi thực tập. Khoa sẽ cung cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên tại Văn phòng Khoa KTMT (nếu Sv cần- do có Công ty không cần giấy giới thiệu TT, trong trường hợp công ty không cần giấy giới thiệu TT thì SV ko cần lên khoa xin giấy này) (Chú ý: Khoa chỉ cấp giấy giới thiệu có chữ ký trưởng Khoa và đóng dấu mộc vuông, Khoa không đóng dấu mộc tròn).(Cách xin giấy giới thiệu Thực tập như sau: SV tới VP Khoa đăng ký thông tin xin giấy xác nhận, Khoa sẽ  hẹn ngày SV tới lấy giấy xác nhận khi Khoa làm xong)

- Sau khi hoàn thành đợt thực tập sinh viên phải viết báo cáo thực tập , hướng dẫn viết báo cáo thực tập theo mẫu:“MauBaocaoThuctap_CNTT”và phải xin: Phiếu đánh giá quá trình thực tập, mẫu:“Bang danh gia qua trinh thuc tap”. (Nếu công ty nơi thực tập có biểu mẫu đánh giá thực tập riêng, SV có thể dùng biểu mẫu của công ty thay cho biểu mẫu của Khoa)

- Sinh viênđăng ký Thực tập doanh nghiệp trong học kỳ nào phải nộp báo cáo thực tập vào cuối học kỳ đó theo thông báo cụ thể của Khoa.

- Do 1 năm Khoa mở 2 đợt Thực tập  nên sinh viên tự xem xét điều kiện yêu cầu thực tập tại công ty và thực tế lịch học tại trường để đăng ký cho  phù hợp, Khoa không gia hạn thời gian nộp báo cáo.

- Những trường hợp đặc biệt muốn gia hạn thời gian thực tập sinh viên phải làm đơn gia hạn gửi Trưởng Khoa có kèm những minh chứng cụ thể để Khoa xem xét trình Hiệu trưởng phê duyệt mới được gia hạn thời gian thực tập.

- Những trường hợp không nộp Báo cáo đúng hạn coi như bị điểm “0” và phải đăng ký lại Thực tập doanh nghiệp vào học kỳ sau.

- Sinh viên nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc khó khăn về vấn đề thực tập (địa điểm, thời gian, đề tài, nội dung thực tập….) có thể liên hệ, trao đổi với giáo viên được phân công hướng dẫn các  bạn (theo từng học kỳ khoa sẽ phân công GV hướng dẫn các bạn sau khi nhận được DS đăng ký thực tập từ phòng ĐT ĐH) để được các thầy/cô giải đáp.

-  Sinh viên  cần liên hệ với giảng viên được phân công hướng dẫn để được tư vấn về nội dung thực tập, yêu cầu sinh viên  liên hệ với giảng viên hướng dẫn thực tập tại khoa tối thiểu 3 lần trong quá trình thực tập cụ thể vào: đầu đợt thực tập, giữa đợt thực tập và cuối đợt thực tập. Sinh viên liên hệ với giảng viên qua email để hẹn ngày gặp gỡ trao đổi, trước khi đi gặp giảng viên, in mẫu “MAU BANG THEO DOI QUA TRINH THUC TAP KTMT” đính kèm để giảng viên ghi nhận xét. Hết thời gian thực tập, sinh viên nộp phiếu này kèm báo cáo thực tập về khoa.

-  Khoa KTMT khuyến cáo: sinh viên không nên đăng ký thực tập tại các doanh nghiệp dưới hình thức đóng lệ phí và tham dự khóa học nào đó để cuối đợt xin được dấu công ty đóng vào bảng đánh giá quá trình thực tập đối phó với hội đồng chấm thực tập. Khoa KTMT sẽ không cấp giấy giới thiệu sinh viên thực tập tại các công ty với hình thức thực tập này; nếu sinh viên tiếp tục thực tập với hình thức đó, hội đồng chấm thực tập sẽ xem xét kỹ trước khi cho điểm.