HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu HK1 năm học 2014-2015

SV xem chi tiết trong file đính kèm

Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2013-2014

SV xem thời khóa biểu trong file đính kèm

Kết quả đăng ký học phần học kỳ 3(2013-2014)

SV xem trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (KQ_DKHP_HK_3_NH_2013(20052014).xls)KQ_DKHP_HK_3_NH_2013(20052014).xls[ ]95 kB

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2013-2014

SV xem kế hoạch trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (TB DKMH he 2013-2014.PDF)TB DKMH he 2013-2014.PDF[ ]441 kB

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013-2014

vui lòng xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (TKB__HK_2_NH2013(su dung).zip)TKB__HK_2_NH2013(su dung).zip[ ]41 kB