HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu theo từng học kỳ

Sinh viên vui lòng truy cập tại link:

https://daa.uit.edu.vn/thoikhoabieu

Chúc các bạn học tập đạt kết quả tốt.

Khoa KTMT

Thời Khóa Biểu HK1 Năm Học 2015-2016

Vui lòng xem thông báo tại web P.DTDH:

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-thoi-khoa-bieu-hk1-nam-hoc-2015-2016

TKB học kỳ hè 2014-2015

SV xem thời khóa biểu trong file đính kèm.

Các lớp lý thuyết sẽ bắt đầu từ 06/7/2015

Các lớp thực hành sẽ bắt đầu từ 13/7/2015
Attachments:
Download this file (tkbh20142015.zip)tkbh20142015.zip[ ]40 kB

Thông Báo Thời Khóa Biểu Học Kỳ 2 Năm Học 2014-2015

Phòng Đào Tạo thông báo Thời Khóa Biểu Học Kỳ 2 Năm Học 2014-2015 đề nghị các bạn Sinh Viên cập nhật lịch học của học kỳ 2.

Thời gian bắt đầu học kỳ 2 năm học 2014-2015 là ngày 19/01/2015.

DS và TKB lớp Thiết kế số 2 CE403.F21 -HK2(2014-2015)

Lớp CE403.F21 sẽ học vào thứ 6 tiết 6789 phòng C305, bắt đầu học từ 30/01/2015 do thầy Hà Lê Hoài Trung giảng dạy.

DS đính kèm là DS đã đăng ký thành công môn học (SV đăng nhập DAA để kiểm tra)

Sinh viên nào muốn đăng ký bổ sung lớp CE403 như thời khóa biểu trên (Sv đảm bào không bị trùng lịch) nộp đơn lên khoa KTMT đăng ký hạn cuối đến hết 10 giờ 30 sáng thứ 6 ngày 23/01/2015.
Sau thời gian trên khoa KTMT không hỗ trợ giải quyết bất kỳ trường hợp nào.

DS bên dưới là DS không đăng ký được do trùng lịch học nên P.DTDH không cho đăng ký lớp CE403, những bạn này đợi các học kỳ sau để đăng ký học:

 • Sinh viên 10520125 bị trùng TKB
  • Lớp CE403.F21 và lớp IT002.F23 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 08520428 bị trùng TKB
  • Lớp CE221.F21 và lớp CE403.F21 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 1052006 bị trùng TKB
  • Lớp CE403.F21 và lớp IT002.F23 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 09520746 bị trùng TKB
  • Lớp CE221.F21 và lớp CE403.F21 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 10520601 bị trùng TKB
  • Lớp CE221.F21 và lớp CE403.F21 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 10520005 bị trùng TKB
  • Lớp CE403.F21 và lớp PE002.F210 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8 9)
 • Sinh viên 10520217 bị trùng TKB
  • Lớp CE403.F21 và lớp IT001.F21.1 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8 9)
 • Sinh viên 10520007 bị trùng TKB
  • Lớp CE403.F21 và lớp IT002.F23 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 10520387 bị trùng TKB
  • Lớp CE403.F21 và lớp IT002.F23 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 10520380 bị trùng TKB
  • Lớp CE221.F21 và lớp CE403.F21 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 10520230 bị trùng TKB
  • Lớp CE403.F21 và lớp IT007.F28.1 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8 9)
 • Sinh viên 09520526 bị trùng TKB
  • Lớp CE221.F21 và lớp CE403.F21 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 10520421 bị trùng TKB
  • Lớp CE221.F21 và lớp CE403.F21 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7 8)
 • Sinh viên 09520526 bị trùng TKB
  • Lớp CE221.F21 và lớp CE403.F21 bị trùng thời gian học.(Thứ 6, Tiết 6 7  8)
Attachments:
Download this file (CE403.F21_15-01-26.xlsx)CE403.F21_15-01-26.xlsx[ ]9 kB