HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

Tuyển sinh viên thực hiện đồ án, KLTN
Tuyển sinh viên thực hiện đồ án, KLTN

Tuyển sinh viên đồ án 1/2 & Thực hiện KLTN:

Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu, thiết kế, hiện thực Video Processing Unit (VPU) trên các thiết chíp nhúng ( NVIDA Jetson TX1, TX2) hoặc FPGA SoC của Xilinx, Altera (Zybo kit, DE Nano SoC, DE1 SoC) để

Tuyển quân cho hội Thao lần X - 2016

Đến hẹn lại lên, hội thao trường đại học Công nghệ thông tin lại được diễn ra

lần này sẽ sẽ là cơ hội để các bạn sinh viên tranh tài ở các